แบบร่างที่ทางทีมงานจัดทำไว้เพื่อให้ท่านเจ้าของบ้านได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับแบบบ้านให้เป็นแบบบ้านที่ตรงใจท่านมากที่สุด ในการจัดทำแบบบ้าน โดยประกอดด้วย แบบร่างแบบบ้าน แบบร่างแปลนบ้าน แบบร่างแบบก่อสร้าง แบบร่างบ้านชั้นเดียว แบบร่างบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง แบบร่างบ้านชั้นครึ่ง แบบร่างบ้านสองชั้น แบบร่างบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่ง แบบร่างบ้านทรงไทย แบบร่างเรื่อนไทย แบบร่างแบบบ้านไม้ แบบร่างแบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบร่างแบบยื่นกู้ก่อสร้างกับธนาคาร ที่ทางทีมงานได้จัดทำขึ้น

siamplan_ผญ๋า_19.png