แปลนพื้น บ้านชั้นเดียว 1
 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP087
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ ห้องรับแขก ครัว ระเบียง จอดรถยนต์
พื้นที่ใช้ซอย : 60 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 12.00 x 13.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 480,000 - 660,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน   (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องเอนกประสงค์  (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องน้ำ   (ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร)
- จอดรถยนต์ (ขนาด 3.00 x 5.00 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_25.png