แปลนพื้น บ้านชั้นเดียว 3
 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP107
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ครัว ห้องรับแขก ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 113 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 11.50 x 19.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,130,000 - 1,582,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.50 x 4.00 เมตร)
- ห้องนอน 3  (ขนาด 3.50 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1  (ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 2  (ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.50 x 7.50 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 3.25 x 3.50 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_25.png