แปลนพื้น บ้านสองชั้น 3
 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP118
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้านเดี่ยวตึกสองชั้น
องค์ประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ครัว ห้องรับแขก ระเบียง ห้องโถง ที่จอดรถยนต์
พื้นที่ใช้ซอย : 122 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 12.40 x 13.50 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,400,000 - 1,647,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องนอน 3  (ขนาด 3.00 x 4.50 เมตร)
- ห้องน้ำ 1  (ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 2  (ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร)
- ที่จอดรถยนต์  (ขนาด 3.00 x 3.50 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.00 x 3.90 เมตร)
- ห้องโถง (ขนาด 3.00 x 3.90 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.00 x 4.50 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_12.png