แปลนพื้น บ้านชั้นเดียว 2
 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP120
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ครัว ห้องรับแขก ระเบียง ที่จอดรถยนต์
พื้นที่ใช้ซอย : 138 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 11.50 x 17.50 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,518,000 - 1,932,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.50 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1  (ขนาด 1.80 x 2.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 2   (ขนาด 1.80 x 2.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.50 x 4.00 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร)
- จอดรถยนต์ (ขนาด 4.00 x 7.00 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_28.png