ชื่อแบบบ้าน : บ้านอยู่กับนะโม (รหัส FP016)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นครึ่ง
องค์ประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องใต้หลังคา ห้องรับแขก ครัว ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 124 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,236,000 - 1,854,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1 (ขนาด 2.80 x 3.00 เมตร)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 3.00 x 3.30 เมตร)
- ห้องนอน 3 + ห้องใต้หลังคา (ขนาด 4.50 x 6.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1 (ขนาด 1.60 x 1.70 เมตร)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 1.70 x 3.00 เมตร)
- ห้องรับแขก + โถง (ขนาด 3.00 x 7.00 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.50 x 3.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.00 x 3.30 เมตร)

แบบบ้าน (ให้ทางทีมงานปลิ้นและจัดส่งแบบบ้านให้ทางไปรษณีย์) : ราคาแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 1 ชุด + รายการวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด ราคา  888 บาท

 ***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ฺB.O.Q.)
- ไม่รวมการเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก
- ไม่รวมการเซ็นรายการคำนวณโดยวิศวกร

 

ดาวน์โหลดแบบบ้าน แบบพิมพ์เขียว ขนาดกระดาษ A3 ครบชุด (ห้ามนำไปซื้อขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ นะจ๊ะ)

- ปกแบบบ้านอยู่กับนะโม (รหัส FP016) 
- รายการประกอบแบบ สารบัญแบบ  รายการวัสดุ 
- แปลนพื้นชั้นล่าง, แปลนพื้นห้องใต้หลังคา 
- แปลนหลังคา 
- รูปด้าน 1 
- รูปด้าน 2 
- รูปด้าน 3 
- รูปด้าน 4 
- รูปตัด A
รูปตัด B
- แบบขยายบันได 
แบบขยาย ห้องน้ำ
- แบบขยาย ประตู, หน้าต่าง
- แบบขยาย ประตู, หน้าต่าง
- แปลนฐานราก
- แบบโครงสร้างชั้นล่าง, แบบโครงสร้างห้องใต้หลังคา 
- แบบโครงสร้างหลังคา 
- แบบขยายโครงสร้าง คสล. 
- แบบขยายโครงสร้าง คสล.
- แบบขยายโครงสร้าง คสล.
- แปลนระบบไฟฟ้า ชั้นล่าง 
- แปลนระบบไฟฟ้า ห้องใต้หลังคา 
- แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล ชั้นล่าง 
- แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล ห้องใต้หลังคา 
บ่อดักขยะ-ดักไข, บ่อพักน้ำทิ้ง, บ่อเกราะ-บ่อซึม
 

siamplan_ผญ๋า_12.png