ชื่อแบบบ้าน : คุ้มครอง (รหัส SF003)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้นใต้ถุนโล่ง
องค์ประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ซุ้มบันได ระเบียงหน้าบ้านกว้าง
พื้นที่ใช้ซอย : 174 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,740,000 - 2,600,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1 ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร
- ห้องนอน 2 ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร
- ห้องนอน 3 ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร
- ห้องน้ำ 1 ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร
- ห้องน้ำ 2 ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร
- ครัว ขนาด 3.00 x 4.50 เมตร
- ระเบียงหน้าบ้านกว้าง
- ซุ้มบันได

แบบบ้าน (ให้ทางทีมงานปลิ้นและจัดส่งแบบบ้านให้ทางไปรษณีย์) : ราคาแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 1 ชุด + รายการวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด  ราคา  888 บาท

***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ฺB.O.Q.)
- ไม่รวมการเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก
- ไม่รวมการเซ็นรายการคำนวณโดยวิศวกร

 

siamplan_ผญ๋า_01.png